Consultancy

Wanneer schakelt een ondernemer, HR of een manager StraaLL in voor een interimklus? Dat gebeurt op het moment dat er sprake is van groei of veranderingen, of als er support nodig is op afdelingen waar het even niet zo lekker loopt. En natuurlijk bij langdurige ziekte of afwezigheid van bijvoorbeeld een bestuurder of leidinggevende.

Versterken

Mijn kracht zit er niet zozeer in zelf de kar te trekken, maar in het versterken van de manager die er zit. Met name op zaken als processen in gang zetten, structuur aanbrengen, mensen in hun kracht zetten, ontwikkeling stimuleren, groei helpen realiseren. Duidelijkheid scheppen in rollen, taken en verantwoordelijkheden. Dat zijn zaken die in veel bedrijven voor verbetering vatbaar zijn en waarmee ik flinke slagen kan maken. En waarin mijn daadkracht maximaal tot zijn recht komt. 

Daadkracht en snelheid

Want daadkracht is voor een consultant een onontbeerlijke kwaliteit en vaardigheid. Het gaat om beslissingen durven nemen en knopen doorhakken. Om snel contact maken met mensen, de situatie overzien en de bedrijfscultuur aanvoelen. Constateren hoe de hazen lopen en op basis daarvan richting geven aan de vraag die er ligt.  

Verbinden

Ik ben van nature een verbinder. Ik zorg ervoor dat iedereen die betrokken is bij het bedrijf of team  aangehaakt blijft of wordt. In alle geledingen. Daarbij helpt het dat ik snel de taal spreek van de mensen. Dat ik de input van bijvoorbeeld vaklui goed kan verwoorden. En dat ik mezelf geef en mijn kwaliteiten inzet. Bij alles wat ik doe. Altijd. Of ik nu coach, train of consultant ben. 

Wat is jouw vraag?

Is je interesse gewekt? Ik praat er graag met je over door. Bel me of neem op een andere wijze contact met me op. 

Meer weten over interim-management?